Hem

Läkarintyg & provtagning

Vi finns i hela Sverige!

Har Transportstyrelsen ställt krav på läkarintyg?

Vi ordnar provtagningar och skriver intyg


Nykterhet

Drogfrihet

Hälsa

Varför krävs läkarintyg?


Det finns flera orsaker till att läkarintyg och/eller provtagningar krävs. Det kan handla om ett återkallat körkort efter ett trafiknykterhetsbrott, narkotikabrott, LOB, beroendediagnos, tidigare missbruk eller en läkares anmälan.


Transportstyrelsen kan ställa krav på att lämna urinprov eller blodprov.


Läkarintyg krävs även vid Diabetes ADHD, ADD och andra diagnoser.
Återkallat körkort?


Om du har eller har haft ditt körkort indraget och spärrtiden är längre än ett år, måste du ansöka om ett nytt körkortstillstånd samt skicka in läkarintyg.


För att ta om körkort kan du ansöka om körkortstillstånd när det återstår sex månader av spärrtiden. Ansök i god tid eftersom Transportstyrelsen beslutar om provtagningar under minst 6 mån innan ett läkarintyg kan utfärdas

Läkarintyg


Medicinska förhållanden som kräver läkarintyg:


-Alkohol och droger

- Diabetes

- ADHD, ADD

- Autism

- Depression

-Hjärt- och kärlsjukdom
-Psykiska sjukdomar
-Sömn- och vakenhetsstörningar

- Andra hälsotillstånd
KONTAKTA OSS

Telefon

Måndag-Fredag 10,00-15,00

010 1297 888

www.korkortsupport.com

Copyright @ All Rights Reserved

Bankgiro: 544-6398

Godkänd F-skatt